Privatlivspolitik

Privatlivspolitik For Thora Center

 

Thora Center behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med Thora Center bl.a. som ansat, studerende, frivillige, brugere, klienter og støttegruppedeltagere.

 

Anvendte paragraffer

Efter reglerne i persondataforordningen skal Thora Center som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

 

Thora Center registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6. Følsomme data, dvs. helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt data om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9.

 

Behandling og opbevaring

Thora Center behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i Thora Centers aflåste arkivsystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet.

 

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre Thora Center bliver bekendt med oplysninger der er strafbare og som derfor må videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder. Oplysninger som indhentes som interview vil blive behandlet og kan anvendes i forbindelse med statistik.

 

Dataindsigt

Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til Thora Center med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i vores systemer.

Thora Center er dog ikke forpligtet til at udlevere kopi af de oplysninger, som indgår i vores statistik.

 

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede Thora Center om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at Thora Center retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.

Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil, det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at Thora Center ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

 

Thora Center registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6. Følsomme data, dvs. helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt data om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9.

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger

Hvis Thora Center har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Thora Center kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som Thora Center har registreret om den pågældende, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Oplysningerne skal også slettes, hvis den registrerede tilbagekalder samtykket til behandlingen eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. Oplysninger, som indgår i vores statistik, kan ikke slettes, idet det indgår i vores årsberetninger og vores evaluering til ministeriet og kommunerne.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

Thora Center d. 31. 10 2018

 

 

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50