Senfølger og karakteristikker

Senfølger efter seksuelle overgreb er forskellige psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af overgreb begået i barndommen.

 

Voksne med senfølger oplever ofte:

  • tilbagevendende depressioner
  • forskellige angstlidelser og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
  • lavt selvværd
  • mistillid
  • problemer i parforhold
  • vanskeligheder med at bevare kontakten til arbejdsmarkedet
  • problemer med stof- og alkoholmisbrug
  • selvskadende adfærd (cutting, spiseforstyrrelser, selvmordstanker eller -forsøg)

 

Det er ikke alle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, som udvikler senfølger som unge eller voksne. Senfølgerne kan også dukke op i forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med forskellige livsbegivenheder (dødsfald, skilmisse, graviditet, ect.), og behøver således ikke at være permanent til stede.

 

Senfølger og karakteristikker

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50