Thora Centers historie

 

Baggrund

 

Initiativtager til Thora Center, Bodil Dichow, har altid været optaget af at hjælpe omsorgssvigtede børn og sårbare familier.

Bodil påbegyndte at arbejde med seksuelle overgreb, allerede da hun var praktikant på en psykologisk klinik, efterfølgende havde hun en gruppe af kvinder, der havde været udsat for overgreb i et terapi gennem et årrække. Gennem dette arbejde blev det klart for hende, at det var vigtigt at etablere et sted, hvor kvinder der havde været udsat for overgreb kunne møde andre kvinder, der havde den samme problematik. Derfor medvirkede hun til, at der blev etableret støttecenter mod incest, hvor hun efterfølgende blev ansat som leder. Centeret henvendte sig primært til kvinder, der havde været udsat for overgreb, hvor det stod hurtigt klart for Bodil, at problematikken og overgreb ikke kun omhandlede kvinder, men hele familien og dermed også alle der var berørt af problematikken.

 

I samarbejde med brugere og fagfolk blev det besluttet i 1994 at etablere Center For Seksuelle Misbrugte og andre i Danmark, idet man ønskede at anlægge et mere holistisk syn på overgrebsproblematikken, nemlig at kunne tilbyde hele familien hjælp. Denne hjælp var at tilbyde rådgivning, behandling og undervisning, og dette blev således en del af kerneydelser gennem mange år.

 

I begyndelsen fandt alt arbejde sted i Bodils private dagligstue i Lyngby, men med hjælp fra Mødrehjælpen i København fik Thora Center de første små lokaler samt et team af frivillige medarbejdere.

 

Thora Center oplevede hurtig vækst, og allerede det første år modtog centeret ca. 500 henvendelser fra både kvinder, mænd, børn og pårørende, der havde et stort behov for rådgivning og behandling. Henvendelserne steg støt til 5-6.000 henvendelser gennem de næste 10 år. Grundet de mange henvendelser og tilskud fra EU-projekter, valgte vi at leje et erhvervslejemål i Borgergade i København.

 

Thora Center medvirkede siden 2001 i at etablere Missing and Sexually exploited children, Bruxelles. Denne organisation er en paraply-organisation, som ikke kun henvender sig til organisationer i EU, men også uden for EU. Denne organisation valgte at ændre navn til Missing Children Europe, idet man ønskede at sætte fokus på børn som forsvinder. Gennem 15 år var Bodil bestyrelsesmedlem og medvirkede således til, at udvikle en meget stor organisation, som stadig har hovedsæde i Bruxelles. I 2007 besluttede organisationen, at man ville arbejde på at få et særtjenestenummer i Europa, som var med få cifre, og som blev betalt af den respektive organisation, man ringede til. Bodil deltog derfor i EU, i forbindelse med at papirerne til dette nummer blev underskrevet, 116 000.

Nummerserien betyder at 116 000 er en hotline som fungerer 24/7. Nummeret henvender sig til alle, der har mistet et barn, og for få andre landes vedkommende også børn der har været udsat for seksuel overgreb. Nummeret 116 111 er en rådgivningslinje til børn. Nummeret er i dag tildelt børnetelefonen*. 116 006 er tildelt offerrådgivningen. Fælles for alle numre er, at det er den samme service, der tilbydes overalt i Europa.

*https://bornsvilkar.dk/

 

I dag er Thora Center en landsdækkende humanitær organisation, som igennem de sidste 24 år har:

 

  • ... ydet over 100.000 rådgivninger og behandlinger til mennesker der har haft behov for hjælp
  • ... været bisidder for mange børn i forbindelse med politiafhøringer
  • ... været fortaler for Børnehuse med model som børnehuset på Isand – steder, hvor børn, der har været udsat for overgreb, skærmes overfor mistænkte, og hvor afhøringer er så nænsomme som muligt, i børnevenlige omgivelser.
  • ... etableret Missing Childrens Hotline 116 000 – en døgnåben telefonlinje, som forsvundne børn samt deres pårørende kan ringe til. Desuden kan børn der har været udsat for overgreb kontakte denne telefon.
  • Desuden har vi medvirket til lovændringer, blandt andet at børn ikke længere bliver fremstillet i retten på ligefod med voksne, men at man kan videoafhøre børn. Vi har medvirket til at få ændret loven vedrørende mistænktes placering i monitor-rum.
  • ... været taler ved adskillige konferencer i udlandet, herunder Hawaii, Kina og Australien, blandt andet omkring, hvordan man arbejder med traumatiserede børn.

 

Thora Centers historie

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50