Nyheder

 

Nyheder

 

 

Plejebørn i klemme

 

D. 20 november 2017, kunne man på tv2 se dokumentaren 'Plejebørn i klemme', der på rystende vis gav et indblik i, hvordan plejebørn med svære psykiatriske diagnoser og tilknytningsvanskeligheder ender som brikker i kommunernes forsøg på at spare og få budgetterne til at gå op.

Psykolog Anne Corlin udtaler i dokumentaren, at plejebørn bliver sværere og sværere at danne relationer til for hver gang de flyttes til en ny familie eller en ny anbringelse på en døgninstitution.

Vi i Thora Center vil gerne understrege vigtigheden af at plejebørnenes tilknytning til deres plejefamilier vægtes højere end kommunernes forsøg på besparelser. Intet plejebarn bør flyttes til en ny anbringelse imod deres vilje såvel som familiens vilje- Dette er overgreb mod børn. Intet plejebarn skal leve i en usikker tilværelse, der afgøres af kommunernes forsøg på at stramme op økonomisk. En god og stabil tilknytning til plejefamilien må spille den altafgørende rolle, når et plejebarns fremtidige tilværelse skal afgøres - ikke kroner og ører!

 

 

Gratis psykologhjælp til unge?

 

Psykiatrifonden arbejder på at få indført gratis og anonym psykologhjælp til unge mellem 18-35. Lige nu er det kun de færreste kommuner, der har dette tilbud.

I Thora Center støtter vi op om dette tilbud, da vi går ind for at hjælpe unge mennesker, der har brug for behandling, trods de ikke har råd til selv at betale for en psykolog.

Læs mere om sagen her.

 

Ny støttegruppe starter

 

Ny støttegruppe for unge kvinder opstart januar 2019.

Vi glæder os til at se jer.

 

Generalforsamling

Er blevet afholdt d. 18. April 2016

Er blevet afholdt d. 20 marts 2018

 

Læs om hverdagslivet og livsvilkårene for de anbragte 15-årige

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER – DEL II

Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995

 

SFI’s forløbsundersøgelse af anbragte børn handler om en af de mest udsatte dele af den danske børnebefolkning – nemlig alle børn født i 1995, der er eller tidligere har været anbragt uden for hjemmet. I denne rapport analyseres en række dimensioner, som er relevante for at forstå 15-årige anbragtes livssituation og hverdagsliv: Anbringelsesforløb og anbringelsesårsager, anbragte unges relationer og netværk, betydningen af etnicitet, sundhed og eventuelle overgreb. Genanbringelse, manglende kontakt til søskende og bedsteforældre, dårligt helbred, rygning og udsathed for overgreb og mobning er nogle af de udfordringer, som de 15-årige anbragte kæmper med. Samlet set har denne rapport altså fokus på unge anbragtes vej gennem anbringelsessystemet med den kontakt og relation til omverdenen, som er nødvendig for god trivsel i hverdagen. Rapporten indeholder således mange og detaljerede oplysninger om de 15-årige unges anbringelsesforløb, hverdagsliv og udfordringer.

 

Rapporten er et supplement til den tidligere SFI-rapport om 15-årige anbragte (Lausten m.fl., 2013).

 

Læs rapporten her (Link)

http://sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=5909&PID=9267

 

SFI RAPPORT OM HVORDAN GRØNLANDSKE UNGE FORSTÅR SEKSUELLE OVERGREB

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

Unges viden om og holdning til sociale problemer og muligheder

 

Denne rapport er den anden af SFI’s fire rapporter, der følger projektet NAKUUSA, som betyder Lad os være stærke. Projektets formål er at sikre, at grønlandske børns vilkår og rettigheder bliver styrket. Det er en del af det arbejde, der i disse år foregår i Grønland for at få almindelige mennesker (også unge) til at tage mere socialt ansvar for egen og andre menneskers trivsel.

373 unge mellem 13 og 15 år fra både byer og bygder i Grønlands fire kommuner er blevet udspurgt om deres viden om og holdning til sociale problemer. Der er tale om almindelige unge, hvor størstedelen bor sammen med én eller begge forældre.

Undersøgelsen viser, at kun en lille del af de unge mener, at de har en god viden om sociale problemer. Samtidig har de fleste unge en klar opfattelse af, at unge og forældres druk, hashrygning, seksuelle overgreb og kriminalitet er sociale problemer.

Der er desuden et massivt ønske blandt de unge om en indsats mod de sociale problemer: 80 procent af de unge mener, at der skal gøres noget for at nedsætte både unges og forældres store brug af alkohol og hash. Tre fjerdedele af pigerne og halvdelen af drengene mener desuden, at der skal gøres noget mod de mange seksuelle overgreb. Det samme gælder druk og kriminalitet, svag skolegang, ingen uddannelse, intet arbejde og unge psykiske vanskeligheder.

KORTFILM OM UNGE SOM SÆLGER SEX

 

Socialstyrelsens film ”Alt det du ikke ser”, handler om tre unge under 18 der sælger seksuelle ydelser. Filmen er baseret på autentiske begivenheder, og fortæller de unges historie om en barndom med seksuelle krænkelser, misbrug og omsorgssvigt.

 

Læs om filmen her (Link)

file:///C:/Users/Psykolog%20TC/Downloads/Alt%20det%20du%20ikke%20ser%20Film%20booklet%20TRYK.pdf

 

Se filmen her (Link) https://vimeo.com/14924590

ØNSKER DU AT FORLADE PROSTITUTION ELLER VIDE MERE OM EMNET?

Svanegrupperne er et tilbud om gruppesessioner med en psykolog. Tilbuddet er for kvinder, som har forladt prostitution eller ønsker at forlade prostitution og søger støtte til at komme videre.

Læs mere om Svanegruppernes arbejde her: (Link)

http://www.kfuksa.dk/sites/kfukssocialearbejde.dk/files/svane-evalueringsrapport_2015_1.pdf

 

Eller besøg deres hjemmeside her (Link) http://svanegrupperne.dk/

 

Følg os på Facebook, hvis du vil vide mere om hvad vi laver, og hvad der rører sig inden for området.

https://www.facebook.com/thoracenter

 

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50