Brug for hjælp?

Du kan få hjælp

 

Det er vanskeligt at give et præcist tal på, hvor mange personer, der i Danmark udsættes for seksuelle overgreb. Baggrunden for dette er, at langt de fleste overgreb ikke anmeldes, og fordi der er et stort mørketal. Man antager, at mere end 200.000 voksne har senfølger efter overgreb.

 

Thora Center har 24 års erfaring med at rådgive alle, der er berørte af den seksuelle overgrebsproblematik. Hos os kan du få hjælp og støtte til at bearbejde, hvad der er sket, og få hjælp til at opnå en bedre livskvalitet.

 

 

Rådgivning – Vi tilbyder kvalificeret og professionel rådgiving

Vores rådgivning tager udgangspunkt i din situation, og den hjælp du har brug for. Rådgivningen tager afsæt i at afklare, hvilke problemstillinger du kommer med, og ud fra dette, anvise nogle nye handlemuligheder. Du kan henvende dig, uanset om du har været udsat for overgreb, kender en der har, eller hvis du som fagperson har behov for hjælp i dit arbejde.

 

 

Behandling - Få hjælp til bedre livskvalitet

I Thora Center kan vi tilbyde dig behandling uden ventetid. Behandlingen foretages af universitetsuddannede psykologer og psykoterapeuter. Der tilbydes behandling både individuelt, til par og familier. Desuden modtager vi børn i legeterapi.

Har du behov for en bisidder?

Vi kan tilbyde at være bisidder i forbindelse med møder med socialforvaltningen, sundhedsvæsenet, politiet, eller andre offentlige instanser. Vi vil forinden aftale med dig, hvorvidt du ønsker, at vi blot skal være med som lyttende person, eller om du ønsker, at vi skal tale din sag. Efterfølgende vil vi drøfte med dig, hvad mødet har omhandlet, således at vi sikrer, at du har fået oplevelsen af at være mødt med respekt.

 

 

Støttegrupper - Mød andre i samme situation

Vi tilbyder gratis støttegrupper. Støttegrupperne mødes hver anden uge, otte gange, á to timer. På det første møde aftales det, hvilke temaer, der skal arbejdes med over de følgende gange. For hver gruppe vil der være to fagpersoner tilknyttet. I støttegrupperne er der fuld anonymitet og tavshedspligt.

Efter de otte gange vil der være mulighed for at forlænge forløbet.

 

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50