Bisidder funktion

Bisidder

 

For mange kan det være vanskeligt at være i kontakt med socialforvaltningen, sundhedsvæsenet, politiet eller andre instanser. En bisidder ved din side kan skabe ro og tryghed.

 

Ønsker du at have en fagperson med dig som støtte, tilbyder vi vederlagsfrit bisidder-funktion. Vi er med dig hele vejen, så du ikke skal gå igennem det alene. Vi er der som personlig støtte, så du kan fremføre det du havde planlagt, og så du og anden part gensidigt forstår, dét der bliver aftalt.

 

Bisidderen har tavshedspligt.

 

 

 

 

 

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50