Behandling

Behandling

 

I Thora Center kan vi tilbyde dig behandling uden ventetid. Behandlingen foretages af universitetsuddannede psykologer og psykoterapeuter. Der tilbydes behandling både individuelt, til par og familier. Desuden modtager vi børn i legeterapi.

 

Få hjælp til bedre livskvalitet

 

I behandlingen er der fokus på at identificere og forstå svære følelser, som hæmmer din livskvalitet. Samtidigt lægges vægt på at styrke og opbygge dine ressourcer og kompetencer, så du kan få et liv, hvor du har mulighed for at handle friere.

 

Behandlingen tager udgangspunkt i det, du har behov for.

 

Nogle generelle emner i behandlingsforløbet kan omhandle temaer som selvværd, grænser, tillid, nærhed, seksualitet, angst, udfordringer ved at indgå i sociale sammenhænge.

 

Hyppigheden og længden af behandlingsforløb bygger på en faglig vurdering, og vil derfor variere.

Hvis du allerede er i behandling et andet sted, vil vi anmode dig om enten at afslutte denne eller sætte det på standby. Baggrunden er, at vi som psykologer ikke må tage en klient i behandling, hvis vedkommende allerede modtager behandlingsforløb et andet sted.

Der kan i enkelte situationer forekomme, at man frekventerer fx psykiater for medicinjustering, i disse tilfælde vil vi bede om din accept til at kontakte den pågældende psykiater, således at vi får mulighed for at samarbejde med vedkommende.

 

Priser

 

  • Individuel behandling – 1.000 kr. pr. behandling.
  • Familiebehandling – 1.500 kr. pr. behandling.
  • Parbehandling – 1.500 kr. pr. behandling.
  • Legeterapi afhænger af, om der skal udarbejdes en erklæring.

 

Økonomisk hjælp

 

Udgifter kan i visse tilfælde blive dækket via enkeltydelser fra din bopælskommune, via legater, eller gennem din sundhedsforsikring. Kontakt os på e-mail, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig.

Bemærk. Du kan ikke benytte en henvisning fra egen læge til Thora Center. Baggrunden er at egen læge kun kan henvise til psykologer som har overenskomst med sygesikringen. Kun private psykologer har denne ordning. Vi kan heller ikke henvise dig til psykologer som er tilknyttet denne ordning. Men vi kan anbefale at du kontakter Dansk Psykolog Forening for hjælp.

 

 

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50